LOPPUTYÖOHJEET

Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa lopputyösi Kauniaisten kuvataidekoulussa!

Lopputyö sisältää laskennallisesti 100 opetustuntia (opetustunti = 45 min). Se vastaa lähes samaa määrää kuin syventävissä opinnoissa on oppitunteja yhden lukuvuoden aikana (syys-ja kevätlukukausi).

Jokainen työskentelee kuitenkin omaan tahtiinsa ja käytännössä työtuntimäärä voi olla enemmän tai vähemmän, kuin sen laskennallinen osuus. 

Sinun ei tarvitse suorittaa lopputyötäsi yhden lukuvuoden aikana, voit jakaa sen syventävien opintojen eri vaiheisiin. 

Esimerkiksi: jos sinulla on koulutyön vuoksi paljon poissaoloja kuvataidekoulusta, etkä ehdi työskennellä myöskään itsenäisesti, voit jatkaa lopputyötä myös seuraavana lukuvuonna. Tai, jos olet aloittanut lopputyösi ja havaitset, että haluat vaihtaa työpajaa, voit sen tehdä. Tämä saattaa aiheuttaa viiveen lopputyössäsi, se on sallittua. 

Pääperiaate on, että lopputyö tehdään syventävien opintojen aikana. 

Neuvottele aina aikataulun muutoksista oman opettajasi kanssa. 

Lopputyötäsi voit toteuttaa kuvistuntien aikana, sekä itsenäisesti työskentelemällä.

Oma opettajasi ohjaa lopputyötä. Lisäksi pidetään lopputyöntekijöiden 2-4 yhteistä tapaamista, jonka ohjaa joku kuviskoulun lopputyöohjaajista.

Lopputyötäsi varten saat perusmateriaalit, kuten kynät (lyijy tai tussikynät), pensselit, paperit ja saven käyttöösi kuvataidekoululta. Erityismateriaaleista voidaan neuvotella, pääosin ne kuitenkin hankitaan itse. 

Kameraa tai iPadia voit lainata sovitusti ja aikataulun mukaan esimerkiksi viikoksi kerrallaan. 

Lopputyö sisältää 

 • taiteellisen työskentelyn (suunnittelu ja toteutus)
 • työpäiväkirjan
 • portfolion joka sisältää myös kirjallisen osuuden
 • lopputyösi esittelyn  
 • lopputyönäyttelyn

TYÖSUUNNITELMA 

työnimi

työn vaiheet

tekniikka ja materiaali

aikataulu

TYÖSUUNNITELMAA VARTEN POHDITTAVAKSI

Mikä on lopputyösi lähtökohta? 

 • selkeytä itsellesi ajatus tai idea, josta lähdet liikkeelle
 • kuvaile oma näkemyksesi ideasta 

Esioletus, joka sinulla on työn tuloksesta 

– kuvaile mitä valmis kokonaisuus tulee sisältämään (sinun ei tarvitse tietää miltä visuaalinen osuus tulee näyttämään) 

Kysymys tai kysymykset, jotka pohjautuvat edellisiin 

kuvaile tapaa, jolla haet vastausta kysymykseen (työskentelytapa ja tekniikka)

Mikä sinua inspiroi

Taidesuuntaus, ajatus, oma aikaisempi työskentely 

Esikuvasi 

taitelija, yhteisö, suunnittelija

Tavoitteesi

 • mitä toivot saavuttavasi / löytäväsi projektin aikana? 

Omat kriteerisi

miltä pohjalta arvioit edistymistäsi 

Lopuksi tee edellisistä erillinen tiivistelmä / yhteenveto työpäiväkirjaan.

AIKATAULUTUS

Jaa lopputyösi eri vaiheet laskennallisen tuntimäärän mukaan osiin oman ARVIOSI mukaan. Tee LUONNOS printattuun lopputyökalenteriin ja ota siitä kopio omalle opettajalle. Kalenteri on jaettu 34 osioon, joka vastaa lukuvuoden opetuskertoja, 3x 45 minuuttia kerrallaan. Sen tarkoitus on konkretisoida laskennallisesti käytettävissä olevaa aikaa. Käytännössä työn eteneminen voi vaihdella.

Laskennallinen työtuntimäärä sisältää lopputyön kaikki vaiheet 

suunnitelman 

visuaalisen osuuden 

kirjallisen osuuden

näyttelykäynnit

Kun työsuunnitelma pohdintoineen on valmis, keskustele siitä oman ohjaajasi kanssa. Sopikaa yhdessä lopputyön aloittamisesta. 

TYÖPÄIVÄKIRJA

Pidä työskennellessäsi työpäiväkirjaa, jonka avulla seuraat omaa työskentelyäsi. Dokumentoi työsi vaiheita myös visuaalisesti, se on kiinnostava osuus työsi esittelyä. Kokoa lopuksi valitsemastasi materiaalista portfolio.

KIRJALLINEN OSUUS

Kirjallisen osuuden voit toteuttaa suomen-, ruotsin- englanninkielisenä. 

Sen tulee sisältää kuvausta työsi lähtökohdista, sen eri vaiheista ja lopputuloksesta. Kirjallinen osuus voidaan toteuttaa kirjoitetun tekstin lisäksi tai sen sijaan myös esimerkiksi sarjakuvan tai videon keinoin.

MUISTA: Tämä on sinun oma, henkilökohtainen tutkimusmatkasi. Kiinnostavaa sitä seuraaville on kuulla siitä sinun omalla äänelläsi. Mikä sinulle on tärkeää, mistä olet lähtenyt ja minne olet päätynyt. Mitkä olivat matkasi vaaranpaikat, hankalat ja helpot osuudet? Mitä löysit matkaltasi?

LOPPUTYÖN ARVIOINTI

Lopputyösi arvioi sinun oma opettajasi ja lisäksi yksi ulkopuolinen ohjaaja, joka on yleensä pedagogisesti suuntautunut kuvataiteilija. 

Lopputyö arvioidaan sanallisesti. Arvio tulee osaksi kuvataideopintojesi päättötodistusta. Arvioinnin kriteereinä ovat mm. seuraavat seikat:

 • osaamisen kehittyminen valitsemasi projektin kautta 
 • kyky omien tavoitteiden asettamiseen
 • Itsenäinen työskentely
 • kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syveneminen 
 • kyky reflektoida omaa oppimista ja saavutettua osaamista

LOPUKSI

Suunnitelma on työsi lähtökohta. Kuitenkin itse koettu lopputyö on kiinnostavampi kuin suoritettu. Anna itsellesi tilaa ja aikaa sen eri vaiheisiin. Eksy, ja palaa välillä takaisinpäin jos tarvis. Kulje omaan tahtiin. Elä ja anna lopputyöprojektisi elää ja muuttua sen kehittymisen myötä. Muista, että sinulla on oma opettaja tukena, kun tarvitset. 

Hyvää matkaa!