Kauniaisten kuvataidekoulu on Suomen vanhin kuvataidekoulu, se on perustettu 1978. Kuvataidekoulu siirtyi taiteen perusopetuksen yleisestä oppimäärästä laajan oppimäärän mukaisen opetussuunnitelmaan vuonna 2020. 

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen laatimia valtakunnallisia opetussuunnitelmaperusteita noudattaen. Kauniaisten kaupungin kulttuurilautakunta hyväksyi kuvataidekoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelman kokouksessaan 13.6.2018 (§22) ja opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2019. 

Koulun opetussuunnitelma luo puitteet tavoitteelliseen ja tasolta toiselle etenevään opiskeluun ja oppimisen iloon.

Taiteen perusopetus on suunnattu n. 6–20 vuoden ikäisille lapsille ja nuorille. Ennen perusopintoihin hakeutumista voi osallistua kuvataidekoulun järjestämään varhaisiän kuvataidekasvatukseen, joka on suunnattu n. 4-6 -vuotiaille lapsille.

Kuvataidekoulu on kaksikielinen, opetuskielinä on suomi ja ruotsi. Oppilailla on mahdollisuus tarvittaessa saada myös englanninkielistä ohjausta.Opettajina toimivat kuvataideopettajat ja / tai pedagogisesti suuntautuneet kuvataidealan ammattilaiset.

Kuvataidekoulua ylläpitää kannatusyhdistys ja sen toimintaa tukee Kauniaisten kaupunki sekä Opetushallitus.